The big white dog

Mixed medias on canvas
100 x 100 cm – 2020

© Christophe Ducoin alias “El Chuzpo”

The big white dog

Mixed medias on canvas
100 x 100 cm – 2020

© Christophe Ducoin alias “El Chuzpo”

Pin It on Pinterest

Share This